top of page

הצהרת נגישות

הצהרת נגישות

אנו מאמינים ופועלים למען שיוויון הזדמנויות במרחב האינטרנטי לבעלי
לקויות מגוונות ו/או המסתייעים בטכנולוגיות עזר לשימוש במחשב.

אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות
לשירות(, התשע"ג 2013.
האתר תואם את המלצות התקן הישראלי )ת"י 5568 )לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ואת המלצות מסמך 0.WCAG2 מאת ארגון W3C.
כמו כן, מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים והמכשירים העדכניים.
באתר זה בוצעו התאמות נגישות קפדניות הכוללות בין היתר מימוש סמנטי ואינפורמטיבי
עבור טכנולוגיות מסייעות, קביעת ניווט והפעלה עם מקלדת בלבד עפ"י המלצות ארגון
התקינה ברשת הבינלאומי )W3C ,)התאמות צבעים וכן הוספת תוויות עזר והנחיות בטפסים.

במידה ומצאתם רכיב או עמוד שלא נגיש באתר נשמח אם תפנו אלינו ואנחנו נדאג לתקן זאת בהקדם. במספר 052-4480210

אפשרויות נגישות באתר:
* קיים סרגל נגישות,ניתן להפעיל "ניווט בעזרת מקלדת" –אפשרות זו תנגיש חלקי
* טקסט חופשיים באתר בנוסף לקישורים.
* התאמת הטקסט לכבדי ראיה רקע שחור לבן
* התאמת גודל הטקסט שינוי גודל לנוחות עבור כבדי ראיה

 

bottom of page